Kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti būs pieejami 17. jūnijā, dienas vidū. Lai apskatītu savu rezultātu Tev jāatceras skolas nosaukums, kurā kārtoji iestājpārbaudījumu.
Par pamatu ņemt vērā datus, kuri publicēti 17. jūnijā.
Kamēr skolu nosaukumi ir pelēki dati vēl nav pieejami.

Rezultātu tabulas atšifrējumi:
Numurs – testa daļas. A – kopējais punktu skaits testa daļā.
A1,A2 – testa daļas. A – kopējais punktu skaits testa daļā.
21,22,23,24,25 – aprēķinu uzdevumu daļa. B- kopējais punktu skaits aprēķinu daļā.
Summa M – kopējais punktu skaits matemātikā.
Valoda - Svešvalodas izvēle.
V1, V2 – Valodas lietojuma daļa. L1, L2, L3 – Lasīšanas daļa, R1 – Rakstīšanas daļa.
Summa V – kopējais punktu skaits svešvalodā.
Kopā – kopējais punktu skaits kombinētajā iestājpārbaudījumā
Procenti - iegūtie punkti pārvērsti procentos.

Informācija atjaunota: 6/29/2020, 3:32:13 PM