Kombinētais iestājpārbaudījums, lai iestātos 10. klasē, notiks 2020. gada 15. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam elektroniski varēja no 25. maija līdz 10. jūnijam. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēja izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam vēlāk piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas kombinēto iestājpārbaudījumu. Par pieteikšanos un uzņemšanas laiku konkrētā skolā, informācija ir pieejama katras izglītības iestādes mājas lapā.

Papildinformācija pieejama Rīgas vidusskolu tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informācija atjaunota: 6/29/2020, 3:32:13 PM